Sympozjum SSIEM

Zbliża się termin corocznego Sympozjum SSIEM (Society for the Study on Inborn Errors of Metabolism), które w tym roku odbędzie się w Innsbrucku w dniach 02-05.09.2014 (www.ssiem.org). Zachęcam do aktywnego uczestniczenia w tym największym międzynarodowym wydarzeniu dotyczącym wrodzonych wad metabolizmu. więcej…

Warsztaty TEMPLE w Warszawie

W terminie 26-27.09.2014 odbędą się w Warszawie w Hotelu Mercury Warsztaty TEMPLE (Tools Enabling Metabolics Patients Learning). Zaproszenie do udziału, program Warsztatów i zgłoszenie uczestnictwa – dostępne na stronie temple.syskonf.pl. więcej…

Rekrutacja do badania klinicznego

Trwa rekrutacja do badania klinicznego finansowanego z funduszy unijnych – leczenia alkaptonurii preparatem Orfadin. Kryteria włączenia to wiek powyżej 18 lat i pewne rozpoznanie. więcej…