Fundacja poświęcona hypofosfatazji „Hypogenek”

W kwietniu 2016 roku na zaproszenie Prezesa Fundacji objęłam patronatem merytorycznym Fundację „HypoGenek”. Fundację „Hypogenek” założyła pani Kamila Anna Dratkowicz, pełniąca funkcję Prezesa Fundacji, która jest dedykowana polskim pacjentom z rozpoznaniem wrodzonej hypofosfatazji. Fundacja ta współpracuje ze stowarzyszeniem Soft Bones US Hypophosphatasia prowadzonym przez Deborah Nattune Sitting i Denise Mitchell Goodbar.