Patronat

Na zaproszenie Studenckiego Towarzystwa Naukowego objęłam patronatem naukowym sesję Pediatrics podczas Kongresu 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, który odbędzie się w Centrum Dydaktycznym WUM w dniach 11-14 maja 2017 r.

Konferencja 13th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists jest jednym z największych tego typu wydarzeń w Europie. Każdego roku blisko 500 uczestników z Polski i zagranicy przyjeżdża do Warszawy, aby zaprezentować wyniki swoich badań oraz wymienić się doświadczeniami z innymi młodymi naukowcami. Rok rocznie zapraszani są również znani naukowcy z kraju i ze świata, którzy wygłaszają specjalistyczne wykłady o tematyce związanej z postępem w naukach medycznych.