Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu

Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu zaprasza na II Warsztaty Metabolic Expert Meeting 16 kwietnia 2021 r. w Warszawie, Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94 oraz on-line.

Z przyjemnością informuję, że jest już możliwość rejestracji na III Warsztaty PTWWM www.ptwwm.pl. Bardzo serdecznie zachęcam Wszystkich Zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu.
Do usłyszenia i zobaczenia wkrótce!

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Zarządu PTWWM z dnia 10. sierpnia 2020 w związku z pandemią COVID-19 podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji III Zjazdu PTWWM we wcześniej planowanym terminie tj. 20-21.11.2020 (który przełożono na jesień 2021) i jednocześnie zdecydowano o organizacji III Warsztatów PTWWM w trybie on-line pt. „Wrodzone wady metabolizmu w dobie pandemii i nie tylko” w dn. 20.11.2020.

Warsztaty PTWWM 2020

PTWWM dołączyło do Apelu Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich w sprawie uchylenia nowelizacji art. 37a Kodeksu Karnego. Tekst apelu oraz lista popierających go (w załączeniu) zostaną udostępnione na portalu NIL, przekazane mediom i otrzymają je także:

 • Prezydent RP
 • Premier RP
 • Marszałkowie Sejmu i Senatu
 • Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu
 • Minister Zdrowia
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Rzecznik Praw Pacjenta

Załączniki:
Apel KPTL 2020 [pobierz PDF 101KB]
Lista popierających apel KPTL 2020 [pobierz PDF 148KB]

III Zjazd PTWWM

Zapraszamy do uczestnictwa w III Zjeździe Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu, który odbędzie się w dn. 20-21. listopada 2020 r. w Warszawie w hotelu Mercure Grand, ul. Krucza 28. W załączeniu draft programu Zjazdu. Wkrótce będzie otwarta rejestracja. Czekamy na zgłoszenia krótkich doniesień w tematach przewidzianych programem.

PTWWM objęło swoim patronatem naukowym sesję Pediatric Case Report podczas Kongresu 16th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (WIMC), który odbędzie się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 8-10 maja 2020 r.

PROGRAM III Zjazdu PTWWM 2020 [pobierz 42 KB]

II Warsztaty PTWWM

Program Warsztatów PTWWM 2019 [pobierz PDF 129 KB]

W dniu 16. listopada 2018 podczas II Zjazdu PTWWM odbyło się Walne Zgromadzenie PTWWM, na którym wybrano Zarząd Towarzystwa w składzie:
Jolanta Sykut-Cegielska – Przewodnicząca
Mariusz Ołtarzewski – Z-ca Przewodniczącej
Robert Śmigiel – Sekretarz
Joanna Taybert – Skarbnik
Maria Giżewska – Członek
Łukasz Kałużny – Członek

Decyzją Zarządu PTWWM i Redaktora Naczelnego czasopisma Developmental Period Medicine z sierpnia 2018 roku Towarzystwo nasze stało się oficjalnym partnerem czasopisma. Zapraszamy wszystkich do nadsyłania swoich interesujących prac, aby podzielić się wynikami własnych badań naukowych!

Z przyjemnością informuję, że PTWWM objęło swoim patronatem sesję edukacyjną podczas IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, który odbył się w dniach: 13-15. września 2018 r. w Bydgoszczy. Tematykę sesji stanowił ogólnopolski program badań przesiewowych noworodków w Polsce. Obrady wzbudziły zainteresowanie uczestników konferencji, czego wyrazem była ożywiona dyskusja na koniec sesji.

Uprzejmie informuję, że PTWWM na prośbę Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego objęło patronatem naukowym sesję Pediatrics podczas konferencji 14th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, która odbędzie się w Warszawie w dn. 10-13. maja 2018 roku.

II Zjazd PTWWM

II zjazd PTWWM odbędzie się w dniach: 16-17. listopada 2018 roku w hotelu Mercure Grand, ul. Krucza 28 w Warszawie. W programie Walne Zgromadzenie PTWWM.
Szczegóły dotyczące miejsca i programu Zjazdu pojawią się wkrótce.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO REJESTRACJI NA NASZ II ZJAZD PTWWM na www.zjazdptwwm2018.pl.

ZAPRASZAM SERDECZNIE W IMIENIU SWOIM I KOMITETU ORGANIZACYJNEGO!!

Zaproszenie na warsztaty PTWWM

PROGRAM WARSZTATÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WRODZONYCH WAD METABOLIZMU

pt. „Pediatria metaboliczna przez przypadki trudne, ciekawe, nierozwiązane…”
17. listopada 2017, Hotel IBIS Warszawa Centrum

08.30-10.00 Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem Krajowym
10.00 – 10.15 Powitanie
10.15 – 11.15 Prezentacja przypadków

 1. 10.15 – 10.35 Łukasz Kałużny, Ewa Starostecka (Poznań/Łódź) „Różne oblicza acydurii metylomalonowej”
 2. 10.35 – 10.55 Monika Limanówka (Gdańsk) „Rzadka postać defektu przemian kobalaminy przebiegająca z ciężką hiperhomocysteinemią”
 3. 10.55 – 11.15 Jolanta Sykut –Cegielska (Warszawa) „Dziecko z deficytem kobalaminy C – diagnostyka i postępowanie”

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.05 Prezentacja przypadków

 1. 11.45 – 12.05 Olga Fałek (Łódź) „Niepowodzenie diagnostyczne u 3-miesięcznej dziewczynki z ciężką kwasicą metaboliczną”
 2. 12.05 – 12.25 Ewa Jabłońska, Łukasz Kałużny (Warszawa/Poznań) „Kwasica 3-hydroksy 3-metyloglutarowa – opis przypadku”
 3. 12.25 – 12.45 Joanna Taybert, Dorota Korycińska-Chaaban (Warszawa) „Nowa choroba w diagnostyce nawracających wymiotów acetonemicznych”
 4. 12.45 – 13.05 Robert Śmigiel, Rafał Płoski (Wrocław/Warszawa) „Rapid WES w diagnostyce wrodzonych wad metabolizmu w oddziale intensywnej terapii”

13.05 – 13.30 Dyskusja
13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.00 Prezentacja przypadków

 1. 14.30 – 14.50 Joanna Jagłowska (Gdańsk)
  „Od podejrzenia choroby mitochondrialnej do rozpoznania zespołu SMARD1. Opis rodzinnego występowania zaburzeń napięcia mięśniowego oraz zaburzeń oddychania i rola NGS w diagnostyce”
 2. 14.50 – 15.10 Elżbieta Zdeb, Michał Patalan, Maria Giżewska (Szczecin) „Wielonarządowa manifestacja zaburzeń glikolizacji białek typ I a u 13-miesięcznej dziewczynki”
 3. 15.10 – 15.30 Małgorzata Piotrowicz, Ewa Starostecka (Łódź) „Zespół Smith-Magenis u 13-letniej dziewczynki z niedoborem wzrostu i hiperlipidemią”
 4. 15.30 – 15.50 Joanna Marciniak, Anna Jędrzejczak – SKN (Warszawa) „Deficyt LCHAD u rodzeństwa”

15.50 – 16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 16.45 Dyskusja i zakończenie Warsztatów
17.00 – 18.00 Zebranie Zarządu PTWWM

Program Warsztatów PTWWM 2017 (PDF 301KB)

17. listopada 2017 Warszawa – Zarezerwuj sobie ten termin!

Z przyjemnością informuję i serdecznie zapraszam wszystkich członków PTWWM, ale również wszystkich sympatyków PTWWM i osoby zainteresowane pediatrią metaboliczną do uczestnictwa w Warsztatach PTWWM pt. „Pediatria metaboliczna przez przypadki kliniczne”. Koncepcja tego spotkania w formie praktycznych warsztatów jest propozycją uzgodnioną w ubiegłym roku podczas I Zjazdu PTWWM. W planie jest prezentacja rzeczywistych przypadków klinicznych z doświadczeń lekarzy opiekujących się pacjentami z różnymi wrodzonymi wadami metabolizmu. Zachęcamy do zgłaszania swojego aktywnego udziału tj. prezentacji zarówno przypadków już rozpoznanych (ale ciekawych lub zaskakujących i sprawiających trudności diagnostyczne), ale także przypadków do tej pory niezdiagnozowanych – do szerokiej wspólnej dyskusji i konsultacji.

Szczegóły dotyczące miejsca spotkania i rejestracji będą podane wkrótce.

I Zjazd PTWWM

W imieniu Zarządu PTWWM z przyjemnością informujemy, że I Zjazd PTWWM odbędzie się w Warszawie w Hotelu Mercure w dn. 18-19. listopada 2016 r. Tematyka Zjazdu dotyczy badań przesiewowych noworodków w kierunku wrodzonych wad metabolizmu. Zapraszamy wszystkich członków PTWWM (przypominam o obowiązku uiszczenia składki członkowskiej) oraz inne osoby zainteresowane dziedziną pediatrii metabolicznej. Wkrótce uruchomiona zostanie strona i-netowa zjazdu www.zjazdptwwm.pl z możliwością rejestracji. Do zobaczenia!

Z przyjemnością informuję, że PTWWM objęło patronatem honorowym „Akademię Metaboliczną PKU i RD” – ogólnopolską konferencję organizowaną dla pacjentów z wrodzonymi wadami metabolizmu i ich rodzin, która odbędzie się w dn. 11-13. listopada 2016r. w Hotelu Groman, Sękocin Stary. W programie konferencji zaplanowano liczne wystąpienia członków naszego Towarzystwa (pobierz PDF 264KB).

Z przyjemnością informuję, że na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Kongresu Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu objęło swoim patronatem naukowym sesję Pediatrics podczas 12th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, który odbył się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 12-15. maja 2016 r.

Z radością informuję, że Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego została przekształcona w Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu (PTWWM). W imieniu wszystkich członków Sekcji złożyłam podziękowania za współpracę na ręce Przewodniczącej Zarządu Głównego PTP – Pani Prof. Alicji Chybickiej.

Siedziba PTWWM:
Instytut Matki i Dziecka,
ul Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa,
Nr KRS 0000503422,
zarejestrowane w dn. 01.04.2014

Członkowie Zarządu PTWWM:
Jolanta Sykut-Cegielska – Przewodnicząca
Mariusz Ołtarzewski – V-ice Przewodniczący
Ewa Starostecka – Sekretarz
Dariusz Rokicki – Skarbnik
Maria Giżewska – członek
Łukasz Kałużny – członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Artur Mazur
Krzysztof Borski

Zapraszam dotychczasowych członków Sekcji i wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w działalności statutowej PTWWM. Zachęcam do złożenia deklaracji członkowskiej, którą należy wypełnić i przesłać na adres Sekretarza PTWWM – dr Ewy Starosteckiej (formularz do pobrania poniżej). Warunkiem pozostania członkiem zwyczajnym PTWWM jest wpłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 50,00 PLN na konto PTWWM.

Załączniki:
Formularz deklaracji członkowskiej (DOC 28KB)
Statut PTWWM (DOC 74.5KB)