Studenckie Koło Naukowe Pediatrii Metabolicznej

Od roku akademickiego 2017 Przewodniczącą SKN Pediatrii Metabolicznej jest Pani Maria Suska.

Z radością informuję, że dnia 25. kwietnia 2016 r. zostało zarejestrowane w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Studenckie Koło Naukowe Pediatrii Metabolicznej przy Zakładzie Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka. Wszystkich studentów zainteresowanych dziedziną rzadkich wrodzonych wad metabolizmu serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Koła.
Przewodniczącą Koła jest Pani Magdalena Ciebiera.

Dotychczasowe spotkania odbyły się w dn.: 12. października 2016, 15. grudnia 2016 i 22. marca 2017.

Z wielką radością informuję, że praca pt. „LCHAD deficiency in siblings – case report” przygotowana w naszym Kole i prezentowana przez panią Annę Jędrzejczak podczas kongresu 13. Warsaw International Medical Congress (WIMC), który odbył się w Warszawie w dn. 11-14. maja 2017 roku, otrzymała drugą (spośród 25 prezentacji) nagrodę w konkursie przypadków pediatrycznych.

Gratulacje dla Koleżanki z życzeniami dalszych sukcesów!