Światowy Dzień Wrodzonych Zaburzeń Glikozylacji (CDG)

W dniu 16. maja 2020 obchodzony jest Światowy Dzień Wrodzonych Zaburzeń Glikozylacji (CDG), promowany przez Światową Organizację CDG (WCDGO).

Plakat CDG
Postcard CDG

Przy okazji zachęcam do kontaktu wszystkich rodziców dzieci z rozpoznaniem PMM2-CDG (dawna nazwa CDG Ia), ponieważ wkrótce rozpoczniemy od dawna oczekiwane badanie kliniczne dla tej grupy pacjentów.