Warsztaty PTWWM

Zaproszenie na warsztaty PTWWM pt.: „Wrodzone wady metabolizmu w dobie pandemii i nie tylko.”

Uprzejmie informuję, że Uchwałą Zarządu PTWWM z dnia 10. sierpnia 2020 w związku z pandemią COVID-19 podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji III Zjazdu PTWWM we wcześniej planowanym terminie tj. 20-21.11.2020 (który przełożono na jesień 2021) i jednocześnie zdecydowano o organizacji III Warsztatów PTWWM w trybie on-line pt. „Wrodzone wady metabolizmu w dobie pandemii i nie tylko” w dn. 20.11.2020.

Warsztaty PTWWM 2020