Warsztaty TEMPLE w Warszawie

W terminie 26-27.09.2014 odbędą się w Warszawie w Hotelu Mercury Warsztaty TEMPLE (Tools Enabling Metabolics Patients Learning). Zaproszenie do udziału, program Warsztatów i zgłoszenie uczestnictwa – dostępne na stronie temple.syskonf.pl.