Najświeższe wiadomości

Nowy Zarząd PTWWM

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad
Metabolizmu, które odbyło się dn. 17. listopada 2023 r., dokonano wyboru nowego Zarządu
PTWWM więcej…

Informacje

Specjalizacja

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zawiera w wykazie specjalizacji – specjalizację w dziedzinie pediatrii metabolicznej. Tutaj znajdą Państwo ważne informacje dotyczące nowej specjalizacji.

Czytaj więcej

Konsultanci wojewódzcy

Konsultanci Wojewódzcy wciąż są w trakcie powoływania. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z listą lekarzy aktualnie wchodzących w skład Zespołu.

Czytaj więcej

PTWWM

Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego została przekształcona w Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu (PTWWM). Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Towarzystwa.

Czytaj więcej