Nowy Zarząd PTWWM

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad
Metabolizmu, które odbyło się dn. 17. listopada 2023 r., dokonano wyboru nowego Zarządu
PTWWM więcej…

Innowatory Wprost 2023

Z radością dzielę się wiadomością, że  zostałam laureatką w kategorii Osobowość w Innowacji w XIII edycji konkursu Innowatory Wprost 2023.

więcej…

SAVE THE DATE 17-18.11.2023!

Uprzejmie informuję, że w dniach: 17-18. listopada 2023 r. organizujemy w Warszawie IV Zjazd PTWWM z Walnym Zgrodmadzeniem. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wkrótce program Zjazdu i szczegóły organizacyjne.

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich został przyjęty

Z radością informuję, że w dn. 24. sierpnia 2021 r. został oficjalnie przyjęty Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich z realizacją w latach 2021-2023. Stwarza to szansę na realną poprawę opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami, a więc również z wrodzonymi wadami metabolizmu.

SAVE THE DATE 26-27.11.2021!

Uprzejmie informuję, że w dniach: 26-27. listopada 2021 r. organizujemy w Warszawie (w formule hybrydowej) III Zjazd PTWWM z udziałem ekspertów zagranicznych. więcej…