Odeszła pani Profesor Krystyna Maria Bożkowa

Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym pożegnaliśmy Panią Prof. dr hab. n. med. Krystynę Marię Bożkową
– wybitnego lekarza, naukowca i nauczyciela, pioniera pediatrii metabolicznej oraz inicjatorkę badań przesiewowych noworodków w Polsce.

Cześć Jej pamięci!