Odszedł Maciej Adamowicz

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiam, że odszedł Maciej Adamowicz. Niespodziewanie dla wszystkich zmarł nagłą śmiercią w dniu 05.02.2015. To nieodżałowana strata dla nas, bowiem Maciej był zacnym, skromnym, życzliwym i po prostu dobrym człowiekiem, a ponadto bardzo zaangażowanym w swej pracy diagnostą, który z pasją poświęcał się nie tylko badaniom laboratoryjnym, ale zawsze dostrzegał spoza nich pacjenta. Z niektórymi z nich miał osobisty kontakt.

Dla lekarzy Maciej był nieocenionym partnerem, często służącym pomocą i radą, otwartym na odważne koncepcje i działania. Pamiętać będziemy nasze długie rozmowy dotyczące tzw. „trudnych przypadków”, które stanowiły wzór współpracy pomiędzy lekarzami i biochemikami.

W środowisku związanym z pediatrią metaboliczną Maciej był i pozostanie znany jako polski CDG-man, bo to On wprowadził w kraju metodę izoelektroogniskowania surowicy niezbędną w diagnostyce i monitorowaniu pierwotnych i wtórnych zaburzeń glikozylacji (CDG). Dzięki Maćkowi polscy pacjenci z tymi chorobami zostali rozpoznani i potem właściwie leczeni.

Maciej pozostanie również w pamięci przyjaciół, koleżanek i kolegów z całego świata, z którymi aktywnie współpracował, a owocami tej współpracy były m.in. liczne wspólne publikacje w piśmiennictwie naukowym o najwyższej randze. Zszokowani wiadomością o nagłej śmierci Macieja Prof. Jaak Jaeken z Belgii, Prof. Eva Morava-Kozicz z USA i Prof. Ron Wevers z Holandii składają kondolencje.

Maćku, dziękujemy za wspólne chwile, których nie zapomnimy.

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało…

Maciej Adamowicz

Pogrzeb odbędzie się w dn. 11.02.2015 o g. 13.00 w Otwocku, w Kościele oo Pallotynów.