Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu

W imieniu swoim i Komitetu Naukowo-Organizacyjnego IV Zjazdu PTWWM serdecznie zapraszam do uczestnictwa w obradach.

Zaproszenie na IV Zjazd PTWWM

PTWWM dołączyło do Apelu Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich w sprawie uchylenia nowelizacji art. 37a Kodeksu Karnego. Tekst apelu oraz lista popierających go (w załączeniu) zostaną udostępnione na portalu NIL, przekazane mediom i otrzymają je także:

  • Prezydent RP
  • Premier RP
  • Marszałkowie Sejmu i Senatu
  • Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu
  • Minister Zdrowia
  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Rzecznik Praw Pacjenta

W dniu 16. listopada 2018 podczas II Zjazdu PTWWM odbyło się Walne Zgromadzenie PTWWM, na którym wybrano Zarząd Towarzystwa w składzie:
Jolanta Sykut-Cegielska – Przewodnicząca
Mariusz Ołtarzewski – Z-ca Przewodniczącej
Robert Śmigiel – Sekretarz
Joanna Taybert – Skarbnik
Maria Giżewska – Członek
Łukasz Kałużny – Członek

Decyzją Zarządu PTWWM i Redaktora Naczelnego czasopisma Developmental Period Medicine z sierpnia 2018 roku Towarzystwo nasze stało się oficjalnym partnerem czasopisma. Zapraszamy wszystkich do nadsyłania swoich interesujących prac, aby podzielić się wynikami własnych badań naukowych!

Z radością informuję, że Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego została przekształcona w Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu (PTWWM). W imieniu wszystkich członków Sekcji złożyłam podziękowania za współpracę na ręce Przewodniczącej Zarządu Głównego PTP – Pani Prof. Alicji Chybickiej.

Siedziba PTWWM:
Instytut Matki i Dziecka,
ul Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa,
Nr KRS 0000503422,
zarejestrowane w dn. 01.04.2014

Członkowie Zarządu PTWWM:
Jolanta Sykut-Cegielska – Przewodnicząca
Mariusz Ołtarzewski – V-ice Przewodniczący
Ewa Starostecka – Sekretarz
Dariusz Rokicki – Skarbnik
Maria Giżewska – członek
Łukasz Kałużny – członek

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Artur Mazur
Krzysztof Borski

Zapraszam dotychczasowych członków Sekcji i wszystkich zainteresowanych do uczestniczenia w działalności statutowej PTWWM. Zachęcam do złożenia deklaracji członkowskiej, którą należy wypełnić i przesłać na adres Sekretarza PTWWM – dr Ewy Starosteckiej (formularz do pobrania poniżej). Warunkiem pozostania członkiem zwyczajnym PTWWM jest wpłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 50,00 PLN na konto PTWWM.