Rekrutacja do badania klinicznego

Trwa rekrutacja do badania klinicznego finansowanego z funduszy unijnych – leczenia alkaptonurii preparatem Orfadin. Kryteria włączenia to wiek powyżej 18 lat i pewne rozpoznanie.
W sprawie ew. kwalifikacji do badania klinicznego, proszę o kontakt.