Specjalizacja z pediatrii metabolicznej

W związku z szeroką ostatnio dyskusją n/t ew. zmian w katalogu specjalizacji lekarskich powiadomiłam SSIEM zwracając się o wsparcie z ETAC. Przedstawiam odpowiedź, którą otrzymałam: pobierz PDF [44 KB] oraz moje pismo do MZ: pobierz PDF [868 KB].

Piśmiennictwo zalecane do specjalizacji z pediatrii metabolicznej [15,8 KB]

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zawiera w wykazie specjalizacji – specjalizację w dziedzinie pediatrii metabolicznej.

Program

W dniu 11.06.2014 Minister Zdrowia zatwierdził program specjalizacji w dziedzinie pediatrii metabolicznej (dla lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny). Jest to specjalizacja modułowa tzn. złożona z modułu podstawowego – pediatrii (trwającego trzy lata) i modułu specjalistycznego – pediatrii metabolicznej (trwającego 2 lata).

Akredytacja

Zgodnie z zapisami w Dzienniku Ustaw nr 277, poz. 1634, rozpoczęła się procedura akredytacji ośrodków starających się o realizację staży przewidzianych w programie specjalizacji w dziedzinie pediatrii metabolicznej.

Dopuszczanie do PES (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny)

Zgodnie z art. 16 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) określony w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r., poz. 26), aktualnie trwa procedura uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego.

Ważna wiadomość

Komunikat w sprawie trybu postępowania o uznanie lekarzowi dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego za równoważny z realizacją programu specjalizacji w nowej dziedzinie medycyny, nieobjętej dotychczasowym systemem szkolenia specjalizacyjnego i dopuszczenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego [Pobierz plik (PDF 40.8KB)]
Link: www.cmkp.edu.pl/?p=12010

Informacja

Z przyjemnością informuję, że rozszerza się grono specjalistów pediatrii metabolicznej i osób, które już rozpoczęły specjalizację w dziedzinie pediatrii metabolicznej oraz tych, które planują wkrótce ją otworzyć. Szczerze zachęcam do zainteresowania tą niezwykle ciekawą, dynamicznie się rozwijającą i z wieloma perspektywami dziedziną medycyny. Dla lekarzy pozostających aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego przygotowaliśmy w Instytucie Matki i Dziecka programy obowiązkowych kursów szkoleniowych, w których wykładowcami będą wysokiej klasy profesjonaliści, a więc podzielą się swoim długoletnim doświadczeniem klinicznym.

Poniżej podaję terminy kursów (rekrutacja na stronie internetowej CMKP):

19-23.10.2015 Kurs pt. „Wprowadzenie do pediatrii metabolicznej”
16-18.11.2015 Kurs pt. „Wrodzone wady metabolizmu o typie intoksykacji”
07-09.12.2015 Kurs pt. „Hiperfenyloalaninemie”
10-11.12.2015 Kurs pt. „Choroby neurometaboliczne”