Specjalizacja z pediatrii metabolicznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zawiera w wykazie specjalizacji – specjalizację w dziedzinie pediatrii metabolicznej. Tutaj znajdą Państwo ważne informacje dotyczące tej specjalizacji.

Aktualny program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii metabolicznej: