Światowy Dzień Chorób Rzadkich 2019

Zbliża się Światowy Dzień Chorób Rzadkich, który jak co roku będziemy obchodzić ostatniego dnia lutego tj. 28. lutego 2019. Szczegóły wydarzenia na stronie WWW.DZIENCHOROBRZADKICH.PL
To święto przede wszystkim Pacjentów i ich Rodzin, ale też osób związanych z pediatrią metaboliczną. Budujmy razem na szeroką skalę świadomość o konieczności systemowych rozwiązań w naszej dziedzinie; w tym pilną potrzebę wdrożenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

RDD Plakat
RDD Stopka