Sympozjum SSIEM 2015

Zachęcam do aktywnego udziału w corocznym Sympozjum SSIEM (Society for the Study on Inborn Errors of Metabolism), które w tym roku odbędzie się w Lyonie w dn. 01-04.09.2015.
Temat przewodni Sympozjum obejmuje zagadnienia łączące działania klinicystów i naukowców w dziedzinie medycyny metabolicznej. Program Sympozjum zapowiada się bardzo interesująco. Do szczegółowych zakresów, którym poświęcone będą sesje należą: neurometabolizm, nowe metody terapeutyczne, prenatalne manifestacje kliniczne, witamino-zależne zaburzenia utleniania kwasów tłuszczowych, definicje wrodzonych wad metabolizmu (od choroby po czynnik ryzyka), odległe rokowanie we wrodzonych wadach metabolizmu.
Przypominam, że termin nadsyłania streszczeń doniesień na Sympozjum upływa dn. 04.05.2015.