Zaproszenie

Zapraszam na telekonferencję  pt. „Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na postępowanie z pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu?, która odbędzie się z inicjatywy Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii metabolicznej oraz Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu w dn. 24. lipca 2020r. w g. 11-13.

Panelistami będą lekarze, dietetyk i psycholog z Zespołu Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka, a uczestnikami – Pacjenci i ich Rodzice z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi„.