Konsultanci Wojewódzcy

  • Prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska – Konsultant Wojewódzki dla województwa zachodniopomorskiego
  • Dr n. med. Łukasz Kałużny – Konsultant Wojewódzki dla województw: wielkopolskiego i lubuskiego
  • Dr n. med. Maria Piotrowska-Depta – Konsultant Wojewódzki dla województwa podlaskiego
  • Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel – Konsultant Wojewódzki dla województwa dolnośląskiego
  • Dr n. med. Ewa Starostecka – Konsultant Wojewódzki dla województwa łódzkiego
  • Dr n. med. Joanna Taybert – Konsultant Wojewódzki dla województwa mazowieckiego
  • Prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba – Konsultant Wojewódzki dla województwa pomorskiego