Najświeższe wiadomości

Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich został przyjęty

Z radością informuję, że w dn. 24. sierpnia 2021 r. został oficjalnie przyjęty Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich z realizacją w latach 2021-2023. Stwarza to szansę na realną poprawę opieki nad pacjentami z rzadkimi chorobami, a więc również z wrodzonymi wadami metabolizmu.

Informacje

Specjalizacja

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zawiera w wykazie specjalizacji – specjalizację w dziedzinie pediatrii metabolicznej. Tutaj znajdą Państwo ważne informacje dotyczące nowej specjalizacji.

Czytaj więcej

Konsultanci wojewódzcy

Konsultanci Wojewódzcy wciąż są w trakcie powoływania. Tutaj mogą Państwo zapoznać się z listą lekarzy aktualnie wchodzących w skład Zespołu.

Czytaj więcej

PTWWM

Sekcja Wrodzonych Wad Metabolizmu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego została przekształcona w Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu (PTWWM). Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące działalności Towarzystwa.

Czytaj więcej