Nowy Zarząd PTWWM

Podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad
Metabolizmu, które odbyło się dn. 17. listopada 2023 r., dokonano wyboru nowego Zarządu
PTWWM w składzie:

Robert Śmigiel– Przewodniczący Zarządu
Maria Giżewska – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Michał Patalan – Sekretarz Zarządu
Tomasz Poławski – Skarbnik Zarządu
Jolanta Sykut-Cegielska – Członek Zarządu
Łukasz Kałużny – Członek Zarządu