Projekt POWER

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w nieodpłatnych kursach szkoleniowych z zakresu pediatrii i medycyny metabolicznej realizowanych w IMiD w ramach europejskiego projektu POWER. Szczegółowe informacje poniżej: