IV Zjazd PTWWM

Zaproszenie na IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu

Zaproszenie na IV zjazd PTWWM

W imieniu swoim i Komitetu Naukowo-Organizacyjnego IV Zjazdu PTWWM serdecznie zapraszam do uczestnictwa w obradach.